Paynet, iyzico tarafından 87 milyon dolara satın alındı

Ülkemizin önemli fintech şirketlerinden Paynet, bir diğer önemli finans şirketi iyzico tarafından 87 milyon dolara satın alındı. Paynet’in bundan önce Arena Bilgisayar bünyesinde bulunduğunu da belirtelim.

2 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin (Paynet) hisselerinin tamamının İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. tarafından satın alınması için görüşmeler yürütüldüğü duyurulmuştu. Bugün ise, bu görüşmelerin sonuçlandığı ve Paynet’in tamamının İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. tarafından satın alındığı açıklandı.

Satın alma sözleşmesi, taraflar arasında dün imzalandı. Satış bedeli olarak belirlenen tutar, 87 milyon dolar sabit bedel olarak belirlendi ve hisse devrinin gerçekleştirildiği tarihte Paynet’in mali tablolarında bulunan “Düzeltilmiş Net Nakit” miktarı da ödeme olarak yapılacak.

Hisse satış bedeli, hisse devir tarihinde, Türk Lirası cinsinden ve satın alma sözleşmesi uyarınca belirlenecek kur üzerinden nakdi olarak ödenecek.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, bu işlemin önemli nitelikte bir işlem olarak değerlendirilmediği ve ilgili kurulun tebliği kapsamındaki eşiklerin aşılmadığı belirtildi. Ancak, işlemden elde edilecek fonların en az yüzde 90’ının şirketin mali yapısının güçlendirilmesi için kullanılması kararlaştırıldı.

Güncelleme:

Hisse devirleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Rekabet Kurulu onayları dahil gerekli yasal süreçlerin tamamlanması ve satın alma sözleşmesinde yer alan koşulların karşılıklı olarak yerine getirilmesini takiben tamamlanacak. 

Bir yanıt yazın

Share to...