Şartlar ve Koşullar

Şartlar ve Koşullar

Son güncelleme: 16 Temmuz 2023

Hizmetimizi kullanmadan önce lütfen bu şartlar ve koşulları dikkatlice okuyun.

Yorum ve Tanımlar

Yorum

Baş harfi büyük olan kelimeler aşağıdaki şartlar altında tanımlanmış anlamlara sahiptir. Aşağıdaki tanımlar, ister tekil ister çoğul olsun, aynı anlamı taşıyacaktır.

Tanımlar

Bu Şartlar ve Koşulların amaçları doğrultusunda:

  • Bağlı Kuruluş, bir tarafı kontrol eden, onun tarafından kontrol edilen veya onunla ortak kontrol altında olan bir varlık anlamına gelir; burada "kontrol" yönetim kurulu üyelerinin veya diğer yönetim otoritelerinin seçiminde oy kullanma hakkına sahip hisselerin, özsermaye paylarının veya diğer menkul kıymetlerin %50 veya daha fazlasına sahip olunması anlamına gelir.

  • Ülke şu anlama gelir: Türkiye

  • Şirket (bu Sözleşmede “Şirket”, “Biz”, “Bize” veya “Bizim” olarak anılacaktır) codwork dijital ajans, Akdeniz Mah. Şehit Fethi Bey Cad. No:55 Kat:9 Heris Tower Alsancak / İzmir.

  • Cihaz bilgisayar, cep telefonu veya dijital tablet gibi Hizmete erişebilen herhangi bir cihaz anlamına gelir.

  • Hizmet, Web Sitesini ifade eder.

  • Şartlar ve Koşullar (“Şartlar” olarak da anılır), Hizmetin kullanımına ilişkin Sizinle Şirket arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturan bu Hüküm ve Koşullar anlamına gelir. Bu Şartlar ve Koşullar sözleşmesi, Şartlar ve Koşullar Oluşturucu‘nun yardımıyla oluşturulmuştur.

  • Üçüncü Taraf Sosyal Medya Hizmeti, bir üçüncü tarafça sağlanan ve Hizmet tarafından görüntülenebilecek, dahil edilebilecek veya kullanıma sunulabilecek herhangi bir hizmet veya içerik (veriler, bilgiler, ürünler veya hizmetler dahil) anlamına gelir.

  • Web sitesi, https://www adresinden erişilebilen codwork anlamına gelir .codwork.com

  • Siz, uygun olduğu şekilde, Hizmete erişen veya Hizmet’i kullanan kişi veya söz konusu kişinin adına Hizmet’e eriştiği veya Hizmet’i kullandığı şirket veya diğer tüzel kişilik anlamına gelir.

Teşekkür

Bunlar, bu Hizmetin kullanımını düzenleyen Şartlar ve Koşullar ile Siz ve Şirket arasında geçerli olan sözleşmedir. Bu Şartlar ve Koşullar, tüm kullanıcıların Hizmetin kullanımına ilişkin haklarını ve yükümlülüklerini belirler.

Hizmete erişiminiz ve Hizmeti kullanımınız, bu Hüküm ve Koşulları kabul etmeniz ve bunlara uymanız şartına bağlıdır. Bu Şartlar ve Koşullar, Hizmete erişen veya Hizmeti kullanan tüm ziyaretçiler, kullanıcılar ve diğer kişiler için geçerlidir.

Hizmete erişerek veya onu kullanarak bu Hüküm ve Koşullara bağlı kalmayı kabul edersiniz. Bu Şartlar ve Koşulların herhangi bir bölümüne katılmıyorsanız, Hizmete erişemezsiniz.

18 yaşından büyük olduğunuzu beyan ediyorsunuz. Şirket, 18 yaşından küçüklerin Hizmeti kullanmasına izin vermiyor.

Hizmete erişiminiz ve Hizmeti kullanımınız aynı zamanda Şirketin Gizlilik Politikasını kabul etmeniz ve bunlara uymanız şartına bağlıdır. Gizlilik Politikamız, Uygulamayı veya Web Sitesini kullandığınızda kişisel bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesine ilişkin politikalarımızı ve prosedürlerimizi açıklamakta ve gizlilik haklarınız ile kanunların Sizi nasıl koruduğu hakkında Size bilgi vermektedir. Lütfen Hizmetimizi kullanmadan önce Gizlilik Politikamızı dikkatlice okuyun.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Hizmetimiz, Şirkete ait olmayan veya Şirket tarafından kontrol edilmeyen üçüncü taraf web sitelerine veya hizmetlere bağlantılar içerebilir.

Şirket, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya hizmetinin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrole sahip değildir ve hiçbir sorumluluk üstlenmez. Ayrıca, Sitede bulunan bu tür herhangi bir içerik, mal veya hizmetin kullanımından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya kaynaklandığı iddia edilen herhangi bir hasar veya kayıptan Şirketin doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu veya yükümlü olmayacağını kabul ve beyan edersiniz. veya bu tür web siteleri veya hizmetler aracılığıyla.

Ziyaret ettiğiniz tüm üçüncü taraf web sitelerinin veya hizmetlerinin hüküm ve koşullarını ve gizlilik politikalarını okumanızı önemle tavsiye ederiz.

Fesih

Bu Şartlar ve Koşulları ihlal etmeniz de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir nedenle, önceden bildirimde bulunmadan veya sorumluluk üstlenmeden erişiminizi derhal sonlandırabilir veya askıya alabiliriz.

Fesih üzerine, Hizmeti kullanma hakkınız derhal sona erecektir.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Karşılaşabileceğiniz herhangi bir zarara bakılmaksızın, Şirketin ve tedarikçilerinin bu Şartların herhangi bir hükmü kapsamındaki tüm sorumluluğu ve Sizin yukarıdakilerin tümü için münhasır çözüm yolunuz aşağıdakilerle sınırlı olacaktır: Hizmet aracılığıyla fiilen ödediğiniz tutar veya Hizmet aracılığıyla herhangi bir şey satın almadıysanız 100 USD.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Şirket veya tedarikçileri hiçbir durumda özel, tesadüfi, dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan (kar kaybı, zarar ve zarar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu tutulamaz. verilerin veya diğer bilgilerin, işin kesintiye uğraması, kişisel yaralanma, Hizmetin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan veya bunlarla herhangi bir şekilde ilgili olan mahremiyet kaybı, üçüncü taraf yazılımı ve/veya üçüncü taraf donanımı için Hizmet veya bu Şartların herhangi bir hükmüyle bağlantılı olarak), Şirkete veya herhangi bir tedarikçiye bu tür zararların olasılığı konusunda bilgi verilmiş olsa ve çare ana amacını yerine getiremese bile.

Bazı eyaletler, tesadüfi veya dolaylı zararlar için zımni garantilerin hariç tutulmasına veya sorumluluğun sınırlandırılmasına izin vermez; bu, yukarıdaki sınırlamalardan bazılarının geçerli olmayabileceği anlamına gelir. Bu eyaletlerde, her bir tarafın sorumluluğu yasaların izin verdiği ölçüde sınırlandırılacaktır.

"OLDUĞU GİBİ" ve “MEVCUT OLDUĞU GİBİ”; Sorumluluk Reddi

Hizmet Size "OLDUĞU GİBİ" ve “MEVCUT OLDUĞU GİBİ”; ve herhangi bir garanti olmaksızın tüm hata ve kusurlarla. Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Şirket, kendi adına ve Bağlı Şirketleri ve onların ilgili lisans verenleri ve hizmet sağlayıcıları adına, bunlarla ilgili olarak açık, zımni, kanuni veya başka türlü tüm garantileri açıkça reddeder. Ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, unvan ve ihlal etmeme ile ilgili tüm zımni garantiler ve işlem, performans, kullanım veya ticaret uygulamasından doğabilecek garantiler dahil olmak üzere Hizmet. Yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmaksızın Şirket, Hizmetin Sizin gereksinimlerinizi karşılayacağına, amaçlanan sonuçlara ulaşacağına, başka herhangi bir yazılım, uygulama, sistem veya hizmetle uyumlu olacağına veya çalışacağına, işleyeceğine dair hiçbir garanti veya taahhütte bulunmaz ve hiçbir beyanda bulunmaz. kesinti olmadan, herhangi bir performans veya güvenilirlik standardını karşılayın veya hatasız olun veya herhangi bir hata veya kusur düzeltilebilir veya düzeltilecektir.

Yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, ne Şirket ne de şirketin sağlayıcılarından herhangi biri, açık veya zımni herhangi bir beyan veya garanti vermez: (i) Hizmetin işleyişi veya kullanılabilirliği veya bilgi, içerik ve bunlarda yer alan malzemeler veya ürünler; (ii) Hizmetin kesintisiz veya hatasız olacağını; (iii) Hizmet aracılığıyla sağlanan herhangi bir bilgi veya içeriğin doğruluğu, güvenilirliği veya geçerliliği; veya (iv) Şirket tarafından veya Şirket adına gönderilen Hizmetin, sunucularının, içeriğinin veya e-postalarının virüs, komut dosyası, truva atı, solucan, kötü amaçlı yazılım, saatli bomba veya diğer zararlı bileşenler içermediğini.

Bazı yargı bölgeleri, bir tüketicinin geçerli yasal haklarına ilişkin belirli garanti türlerinin veya sınırlamaların hariç tutulmasına izin vermediğinden, yukarıdaki hariç tutmaların ve sınırlamaların bazıları veya tamamı Sizin için geçerli olmayabilir. Ancak böyle bir durumda, bu bölümde belirtilen istisnalar ve sınırlamalar, yürürlükteki yasa kapsamında uygulanabilir olan en geniş ölçüde uygulanacaktır.

Geçerli Yasa

Bu Şartlar ve Hizmeti kullanımınız, kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Ülkenin kanunlarına tabi olacaktır. Uygulamayı kullanımınız diğer yerel, eyalet, ulusal veya uluslararası yasalara da tabi olabilir.

Uyuşmazlıkların Çözümü

Hizmetle ilgili herhangi bir endişeniz veya anlaşmazlığınız varsa, öncelikle Şirketle iletişime geçerek anlaşmazlığı gayri resmi olarak çözmeyi denemeyi kabul edersiniz.

Avrupa Birliği (AB) Kullanıcıları İçin

Avrupa Birliği tüketicisiyseniz, ikamet ettiğiniz ülkenin yasalarının zorunlu tüm hükümlerinden yararlanacaksınız.

Amerika Birleşik Devletleri Yasal Uyumluluğu

(i) Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin ambargosuna tabi olan veya ABD hükümeti tarafından “terörist destekçisi” olarak belirlenen bir ülkede bulunmadığınızı; ülke ve (ii) Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin yasaklanmış veya kısıtlanmış taraflar listesinde yer almıyorsunuz.

Bölünebilirlik ve Feragat

Bölünebilirlik

Bu Şartların herhangi bir hükmünün uygulanamaz veya geçersiz olduğuna karar verilirse, söz konusu hüküm ilgili yasa kapsamında mümkün olan en geniş ölçüde bu hükmün amaçlarını gerçekleştirmek üzere değiştirilecek ve yorumlanacak ve geri kalan hükümler tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. .

Feragat

Burada belirtilenler dışında, bu Şartlar kapsamında bir hakkın kullanılmaması veya bir yükümlülüğün yerine getirilmesinin gerekli kılınmaması, bir tarafın bu hakkı kullanma veya bundan sonraki herhangi bir zamanda bu tür bir ifa talep etme kabiliyetini etkilemeyecek veya ihlalden feragat edilmesi teşkil etmeyecektir. müteakip herhangi bir ihlalden feragat.