Google’ın karbon emisyonu, yapay zeka kaynaklı enerji talebiyle yaklaşık yüzde 50 arttı

Google‘ın son çevre raporu, şirketin sera gazı emisyonlarının beklenenden çok daha hızlı bir şekilde arttığını ortaya koyuyor. Bu durum, şirketin 2030’a kadar emisyonları yarı yarıya azaltma hedefini gerçekleştirmesini zorlaştırıyor. 

Google’ın son çevre raporuna göre, 2019’a kıyasla şirketin sera gazı emisyonları yüzde 48 oranında arttı. Geçen yıl 14.3 milyon metrik ton karbondioksit salımı gerçekleştiren Google, bu rakamın bir önceki yıla göre yüzde 13 artışı temsil ettiğini belirtiyor. Bu miktar, yıllık olarak 38 gazla çalışan enerji santralinin salımına eş değer düzeyde.

Bu artışın büyük kısmı, veri merkezi enerji tüketimi ve tedarik zinciri emisyonlarından kaynaklanıyor. Özellikle yapay zeka eğitimi için kullanılan veri merkezlerinin enerji ihtiyacı, Google’ın karbon ayak izini büyütüyor.

Google’ın karşılaştığı bu zorluklar, teknoloji sektöründeki diğer büyük şirketlerin de benzer sorunlarla karşı karşıya kalabileceğine işaret ediyor. Bu durum, sektörün genel olarak sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konularında daha fazla çaba göstermesi gerektiğini gösteriyor.

Google gibi büyük şirketlerin emisyonlarını azaltma çabaları, küresel iklim politikaları ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından kritik bir öneme sahip. Bu şirketlerin karşılaştığı zorluklar, tüm dünyada iklim değişikliğiyle mücadele konusunda ne kadar zorlu bir süreçle karşı karşıya olunduğunu gösteriyor.

Bir yanıt yazın